Contact

Smart Start Notary
Brugske 19
5171 VR Kaatsheuvel
notaris@smartstartnotary.nl

Contact

Je kunt alleen contact met ons opnemen via notaris@smartstartnotary.nl – zo nodig word je teruggebeld.

Onze kwaliteitsrekening (‘rekening derdengelden’) is NL 27 RABO 0124 8325 55 t.n.v. DGF Notarissen te Kaatsheuvel.

De aan Smart Start Notary verbonden notarissen zijn Mr I.J.A. Franken en Mr A.L.G.R. van Grinsven.

DGF Notarissen

Meer behoefte aan volledige notariële ontzorging zoals uitgebreide service en advies?